Strategisch advies

 

 

We begeleiden overheidsdiensten en gebouwmanagers naar beter presterende en duurzame vastgoedportefeuilles. We ontwikkelen strategieën en helpen bij het implementeren ervan door workshops gericht op change management en procesbeheer.

Enkele van onze activiteiten:

Strategische vastgoedplanning

We stellen strategische vastgoedplannen (SVP) op voor de gebouwen en gronden die onder het beheer vallen van lokale besturen, Vlaamse overheidsinstellingen en private gebouwbeheerders- of eigenaars. Een SVP bestaat uit 2 delen:

    • een toelichtingsnota bij de huidige toestand samenvat en de vastgoedstrategie voor de komende 30 jaar omschrijft
    • een uitgebreide gebouwentabel die een gestructureerd overzicht geeft van de portfolio, inclusief de basisdata over de gebouwen en de percelen.

Het ‘hart’ van een SVP is een schematische tijdlijn tussen nu en 2050 die voor elk gebouw weergeeft wat het gekozen strategische scenario is.

We brengen de behoeften op vlak van huisvesting in kaart, inventaristeren het bestaande vastgoed, leggen de doelstellingen en randvoorwaarden vast en werken strategische portefeuille-scenario’s uit.

Change management

Wij ondersteunen organisaties in het veranderingsproces naar het gebruik van output-gebaseerde prestatiecontracten.

Advies over de aankoop van energie

Wij kunnen energie namens u aankopen. We volgen de marktdynamiek op de voet en combineren de aankoop van uw energie met andere klanten. Dat kan tot aanzienlijke kostenreducties leiden.

Beleidsadvies

Wij leveren advies en consultancy aan overheden over energiebeleid en regelgeving.

Onderzoeksproject

We nemen deel aan diverse EU-gefinancierde onderzoeksprojecten met betrekking tot energieprestatiecontracten en financiering van klimaatplannen.

Onze klanten

Kantoor in België
Lange Winkelhaakstraat 26
B-2060 Antwerpen
T +32 3 225 23 12
Vind hier hoe je ons kan bereiken en waar je kan parkeren.
Je kan je fiets achterlaten in de afgesloten fietsenstalling.

info@factor4.eu

BTW 0884 068 589
IBAN: BE38 7380 3377 0772
BIC: KREDBEBB
RPR: Mechelen
Algemene voorwaarden

Contacteer ons