Corona-preventie

 

Gebouwen en gezondheid van werknemers in tijden van COVID-19: wat te doen vóór de herfst?

Gezondheidssituatie in Gebouwen

Coronavirussen kunnen ziektes teweegbrengen in vogels en zoogdieren. De gewone griep is een coronavirus, net zoals SARS, MERS en COVID-19. 

Het grootste deel van de besmettingen gebeurt binnenskamers. Transmissie gebeurt via direct contact of grotere druppels in de lucht die uitgestoten worden bij bvb hoesten door besmette personen of bij het doorspoelen van een toilet. 

Bij COVID-19 dacht men tot nu toe dat transmissie niet gebeurde via aerosolen, kleinere druppeltjes die zelfs al ontstaan als we gewoon praten. Nieuwe inzichten tonen nu aan dat COVID-19 wel door aerosolen verspreid kan worden, net zoals de griep en SARS.

Personeelsverantwoordelijken en gebouwenbeheerders moeten dus beslissen welke maatregelen genomen moeten worden terwijl wetenschappelijke zekerheid pas zal bestaan na langdurige studies. In deze zomertijd is het relatief eenvoudig om voor voldoende verluchting te zorgen door bijvoorbeeld ramen en deuren open te laten. Maar met de herfst in aantocht dringen zich andere maatregelen op. Wat kunnen we doen om op een verantwoorde manier hiermee om te gaan?

Vandaag = 2020

Onmiddellijke maatregelen om uit lockdown te komen hebben te maken met het gedrag van mensen en eenvoudige aanpassingen aan onze werkomgeving. Zo voeren we éénrichtingsverkeer in in traphallen en gangen, plaatsen plexiglas afscheidingen, ontsmetten de handen en dragen mondmaskers. Bovendien kunnen we in de zomer op eenvoudige manier gezonde buitenlucht binnenhalen door ramen en deuren te openen.

Met de herfst en de winter in aantocht en het voortschrijdend inzicht in mogelijke transmissie via aerosolen is het duidelijk dat deze reeds geïntroduceerde maatregelen niet volstaan. We wensen ook als het buiten koud is, te zorgen voor voldoende gezonde lucht binnen om risico’s van besmetting via de technische installaties in gebouwen en door het vermengen van potentieel besmette met niet-besmette lucht te voorkomen. 

Meer buitenlucht betekent hogere verwarmingskosten in onze gebouwen en dat zal misschien in deze eerste post-COVID-19 winter niet anders kunnen uit gezondheidsoverwegingen.

Er is ook een zeer grote variatie in onze (kantoor)gebouwen, zowel wat betreft bezettingsdichtheid, inrichting als ook technische installaties. Het is daarom onmogelijk één enkele oplossing aan te bevelen voor deze verscheidenheid aan gebouwen.

Morgen = 2021 – 2023

Als personeels- en gebouwenverantwoordelijken moeten we ook verder kijken dan alleen deze eerste winter. We wensen ook onze gebouwen flexibel in te richten – dit zal niet het laatste virus zijn dat naar onze contreien komt overgewaaid. Bovendien kunnen we onze organisaties niet opzadelen met permanent hogere kosten omdat onze gebouwen niet aangepast zijn aan de nieuwe gezondheidssituatie.

M.a.w. we hebben een beveiligingstraject nodig dat onze gezondheid beschermt en ons budget vrijwaart.

De Covid-19 Audit

Een gedetailleerde audit uitgevoerd door infectie controle specialisten identificeert de risico’s en de mogelijke tegenmaatregelen, gebouw per gebouw. De eerste prioriteit is de bestaande flexibiliteit van elke gebouw maximaal aan te wenden om de eerste winter veilig door te komen. Gezien we reeds kort vóór de herfst staan, zal een eerste reeks maatregelen bestaan uit het maximaal gebruiken van buitenlucht (als dat mogelijk is) en eventueel het herschikken van de bureau-inrichting om te zorgen dat mensen elkaar niet kunnen besmetten.

De audit doet aanbevelingen voor te nemen maatregelen op korte termijn en is een basis voor het maken van een plan van aanpak om de gebouwen te beveiligen zodat mensen er gezond kunnen werken. Flexibiliteit is belangrijk omdat onze COVID-19 inzichten nog bijna elke dag evolueren.

Het COVID-19 Beveiligingstraject

Met het plan van aanpak in de hand kan dan de uitvoering van het hele COVID-19 beveiligingstraject van start gaan waarbij de risico’s één na één weggewerkt worden. Belangrijk hierbij is dat de uitvoering van de geplande maatregelen zodanig georganiseerd wordt dat het eindresultaat maximale veiligheid voor de werknemers verzekert en dat alle betrokkenen naar ditzelfde doel toewerken op een efficiënte manier.

Hoe kan Factor4 hierin helpen?

Factor4 heeft ervaring met het systematisch verbeteren van gebouwen om de duurzaamheid te verhogen en het energieverbruik te verminderen. Dit is onmiddellijk relevant i.v.m. COVID-19:

Ervaring met gebouwenaudits om snel en volledig een inventaris op te maken van verbeteringsmogelijkheden.

Expertise m.b.t. contractering en proces begeleiding.

We zijn onafhankelijk.

Technische expertise met betrekking tot ventilatie, HVAC en gebouwenbeheerssystemen van de verschillende leveranciers.

Met de nodige technisch beslagen mensen die snel de nieuwe inzichten i.v.m. COVID-19 kunnen omzetten in praktijkgerichte aanbevelingen.

Geef ons een seintje

Factor4

info@factor4.eu

Lange Winkelhaakstraat 26
BE 2060 Antwerpen