Gebouwtype
Scholen

Locatie
Antwerpen en Oost Vlaanderen

Jaarlijks Energieverbruik
meer dan 100.000€

Partners:

Energiesparen op school

Het departement Onderwijs heeft Factor4 een subsidie van 100.000€ toegekend om in twee scholen een interessant energiebesparingsproject op te starten. We werken in dit project samen met Metiz, ZuidtrAnt en Goodplanet. De bedoeling is om kleine én grote besparingen in scholen te realiseren.

De twee voornaamste barrières voor de realisatie van energieprojecten in scholen laten zich kort samenvatten: geen tijd en geen geld. Door quick-wins toe te passen op de bestaande (verwarmings)installaties van de school willen we geld vrijmaken om het bestuur helemaal te ontzorgen van het vinden, voorbereiden, financieren en verwezenlijken van een grootschaliger energierenovatieproject.

De opbrengst van de quick-wins dient om

  • het schoolbestuur te ontzorgen bij het opstarten en opvolgen van een diepgaander energierenovatieproject en het zoeken naar de financiering daarvoor
  • bij te dragen aan het terugbetalen van de financiering voor die energierenovatie

Daarnaast willen we de leerlingen sensibiliseren en ouders (financieel en emotioneel) betrekken bij het project. We organiseren workshops met de leerlingen én met de ouders, die mee kunnen bijdragen aan het succes van het project door via een energiecoöperatie financiering te voorzien.

De bedoeling van dit project is om door middel van 2 pilootprojecten aan te tonen dat het energiebesparingsproject voor de school helemaal budget-neutraal zal zijn: de besparingen moeten ten allen tijde voldoende zijn om de kosten voor de begeleiding en de financiering te betalen.

De geselecteerde scholen zijn TNA in Antwerpen en VTS in Sint Niklaas.

Ook kleinere scholen kunnen ons altijd contacteren. We kunnen hen ook naast dit project helpen bij het verlagen van hun energiekosten.

kristof.descheemaeker@factor4.eu