Gebouwtype
Studentenhome

Locatie
Leuven

Vloeroppervlakte
4.500m²

Jaarlijks Energieverbruik
Gas: 1.200.000 kWh
Elektriciteit: 200.000 kWh

Verwachte jaarlijkse besparing
Brandstof: 24%
Elektriciteit: 5%

Renovaties stookplaats en strategie voor vergaande renovatie

Factor4 heeft voor studentenhome Thomas Morus een bestek opgemaakt voor de stookplaatsrenovatie van de drie woonblokken. De bestaande ketels voor verwarming en sanitair warm water werden vervangen door een nieuwe state-of-the art installatie.
Dankzij de voorafgaande studie en ontwerp kon de eigenaar doordacht te werk gaan en niet snel-snel een oplossing improviseren. Dat loont op termijn:

  • Het is goed om op voorhand met een onafhankelijk specialist te overleggen.
  • Het studiedossier is de ideale basis voor een offerte: het is duidelijk wat er moet gebeuren en welke materialen nodig zijn.
  • Er is onafhankelijk toezicht op de indienststelling.
  • Na realisatie van het project is er een volledig technisch dossier dat een goed beheer van de installaties mogelijk maakt.
  • De totale kosten zijn lager: de installateurs zullen immers een scherpe prijs aanbieden omdat ze weten dat er meerdere, perfect vergelijkbare offertes gevraagd worden.
  • De gebruikte materialen zijn duurzaam en van goede kwaliteit, in overeenstemming met het ambitie niveau dat voor het project besproken is.

Naast de dringende renovatie van de stookplaats maakte Factor4 ook een strategisch plan voor de toekomst en werkte verschillende scenario’s uit waarbij de kosten en baten van bijkomende energetische renovatiewerken berekend werden. Op basis hiervan kan de eigenaar toekomstige ingrepen plannen.

 

Services in this project:

Strategisch advies

We begeleiden overheidsdiensten en gebouwmanagers naar beter presterende en duurzame vastgoedportefeuilles. We ontwikkelen strategieën en helpen bij het implementeren ervan door workshops gericht op change management en procesbeheer.

Read more

Ontwerp en optimalisatie

Wij ontwerpen en ontwikkelen energiegerelateerde installaties en gebouwdelen: van conceptueel ontwerp tot gedetailleerde tekeningen en bestekken.
Wij maken nieuwe ontwerpen aan en optimaliseren bestaande installaties.
Lees meer

Kantoor in België
Lange Winkelhaakstraat 26
B-2060 Antwerpen
T +32 3 225 23 12
Vind hier hoe je ons kan bereiken en waar je kan parkeren.
Je kan je fiets achterlaten in de afgesloten fietsenstalling.

info@factor4.eu

BTW 0884 068 589
IBAN: BE38 7380 3377 0772
BIC: KREDBEBB
RPR: Mechelen
Algemene voorwaarden

Contacteer ons