Gebouwtype
Kantoren

Locatie
Vlaanderen

Partners:

Comfortanalyse in 20 kantoorgebouwen

Factor4 heeft in 20 kantoorgebouwen van de VDAB comforttevredenheidsenquêtes uitgevoerd. De enquête bestond uit de standaardvragen van de Comfortmeter, uitgebreid met extra thema’s op vraag van de klant. Bedoeling was om feedback te krijgen van de VDAB-medewerkers over zowel de comforttevredenheid van de werkplek, als over de werking van de facilitaire diensten.

De enquête resulteerde in 20 standaard Comfortmeter-rapporten, aangevuld met de resultaten van de bijkomende vragen en vergelijkende analyse van alle gebouwen onderling.

We hebben de rapporten op vraag van de VDAB verder geanalyseerd op mogelijke correlaties tussen gebouweigenschappen en comforttevredenheid en ook relevante verbetermogelijkheden voorgesteld.
Tot slot leverden we een management-samenvatting in PowerPoint-vorm, klaar voor intern gebruik bij de VDAB. De VDAB zal de gegevens en scores nu gebruiken bij het verder uitwerken van hun patrimoniumbeleid.