Klik hieronder voor meer info op de website van Sure2050

Partners:

Een duurzaam en klimaatbestendig gemeentelijk vastgoed realiseren met behulp van SURE2050

Een professioneel publiek vastgoedbeleid, met inbegrip van een goed uitgewerkte strategische vastgoedvisie, is een hefboom om klimaatdoelstellingen voor het eigen patrimonium te realiseren. 

De doelstelling van SURE2050 (Sustainable Public Real Estate) is om Vlaamse gemeenten en publieke organisaties op het Vlaams regionaal niveau te ondersteunen bij het ontwikkelen van een “ Sustainable Public Real Estate Management” of afgekort SPREM.

Met SURE2050 willen wij Vlaamse gemeenten en andere publieke organisaties tot de top laten behoren in Europa op het gebied van de uitvoering van klimaatdoelstellingen voor het eigen patrimonium en van het optimaal beheer van het publiek (gemeentelijk) vastgoed.

SURE2050 is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, KampC, DuboLimburg en Factor4. De Europese Unie heeft hiervoor een subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend in het kader van het Europese innovatieprogramma Horizon2020.

Lokale besturen en regionale overheidsentiteiten worden ook begeleid in het besluitvormingsproces voor het implementeren van energiebesparende maatregelen. Tijdens de looptijd van het project wordt er gemikt op minimaal ter waarde van 25 miljoen euro investeringen te lanceren in energie efficiëntie. 

De dienstverlening van SURE2050 aan gemeenten en publieke organisaties op het Vlaams regionaal niveau bestaat uit

 1. interactieve opleidingen voor enerzijds beleidsmakers en voor anderzijds personen die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor het verduurzamen van het patrimonium,
 2. coaching van het gemeentelijk team,
 3. ondersteuning van concrete energiebesparende investeringsprojecten en (4) het ter beschikking stellen van hulpmiddelen waaronder handleidingen en andere management tools. 

SURE2050 start in mei 2019 en loopt 42 maanden.

97 Vlaamse gemeenten hebben in 2018 reeds hun interesse in een deelname aan SURE2050 aangegeven. Maar ook gemeentes die dit document niet ondertekenden, mogen deelnemen aan het project.

Met SURE2050 krijgt u antwoord op onder meer volgende vragen:

 • Hoe ontwikkelt mijn organisatie een duurzame vastgoedstrategie met inbegrip van korte, middellange en lange termijndoelstellingen?
 • Welke data en informatie heb ik nodig om het duurzaam vastgoedbeleid en de uitvoering ervan te ondersteunen?
 • Hoe organiseert mijn organisatie haar werking om het vastgoedbeleid effectief en efficiënt uit te voeren?
 • Hoe kunnen wij maximaal energie besparen en de kosten van het hele transitieproces en de kosten voor de belastingbetaler zo laag mogelijk houden?
 • Welke financieringsmogelijkheden zijn er en hoe kies ik de beste optie?

Naast opleidingen en coaching zal SURE2050 uw gemeente of organisatie ondersteunen met de volgende instrumenten:

 • Goede voorbeelden uit binnen- en buitenland,
 • Handleidingen om een duurzaam publiek vastgoedbeleid te realiseren,
 • Een Duurzaam Vastgoed besluitvormingstool, gekoppeld aan het energiemanagement-systeem E-Lyse van Fluvius voor gemeenten en Terra energiedata en-managementsysteem voor de Vlaamse overheid.

Als uw organisatie nog wil deelnemen, kan dat zeker.
Contacteer ons via info@factor4.eu.