Gebouwtype
Productiehal en kantoren

Locatie
Kessel-lo

In het kader van:

Klimaat-gerichte renovatiewerken dak

De opdracht van Factor4 bestond uit het opmaken van een energetische studie, een bestek en de opvolging van de werf van het dak van Commscope Connectivity Belgium, in het kader van Europees subsidiedossier L.E.U.V.E.N. 2030.

De studie onderzoekt alle mogelijke ingrepen met hun impact naar het milieu toe. De studie omvat een uitwerking van een aantal scenario’s voor de dakrenovatie, met variaties in energie-efficiëntie, materialen, lichtinval en materiaalgebruik. 

De studie omvat tevens de financiële afweging om Commscope toe te laten een gefundeerde beslissing te nemen i.v.m. de investeringen die gedaan worden.

De opdracht bestaat uit 3 delen:

1 STUDIE ENERGETISCHE RENOVATIE

We starten met een overleg met de bouwheer en met de inventarisatie van de bestaande toestand: waar zijn we nu en waar willen we naartoe?
We werken in een haalbaarheidsstudie op basis van de beschikbare informatie een 3-tal scenario’s uit: technische oplossing, verwachte kosten en baten, voor- en nadelen, eventuele impact op andere energiebesparende maatregelen, onderhoud en kwaliteit, … worden besproken in een korte nota.
We plannen een bezoek ter plaatse en onderzoeken daarbij en daarna onder andere hetvolgende:

 • Situatie opstanden, muuraansluiting en koepels, …
 • We maken foto’s en IR beelden waar zinvol
 • Check van de as-built situatie t.o.v. de beschikbare plannen.
 • Stabiliteit dak, ballast, …
 • Waterafvoer en hellingsgraad, …
 • Mogelijkheden voor bijkomende maatregelen (zoals PV-panelen) om “lock-in” te vermijden .
 • Analyse van de koepels en mogelijke alternatieven
 • Mogelijkheden daktypes: omgekeerd, warm, …
 • Brandveiligheid
 • Nood aan drukvaste ondergrond
 • Eventuele subsidies

We voorzien de nodige tijd voor het bezoek ter plaatse, de analyse en de rapportering en overleg met de opdrachtgever.

2 OPMAAK BESTEK EN KOSTENRAMING

In tweede instantie, nadat de opdrachtgever het gewenste scenario gekozen heeft, maken we een gedetailleerd bestek, meetstaat en kostenraming op.
We voorzien daarbij
• Een meetstaat
• Een beschrijvend bestek
• Aansluitingsdetails waar nodig
Daarna schrijven we 3 aannemers aan om een offerte te maken. We antwoorden op eventuele vragen van de aannemers en vergelijken de offertes op objectieve manier. We geven advies voor de selectie van de beste aannemer.

3 COÖRDINATIE EN OPVOLGING VAN DE WERKEN

Tenslotte staan we de opdrachtgever bij bij het opstarten en opvolgen van de werken. We gaan na of de werken uitgevoerd worden volgens het bestek en kijken de definitieve meetstaten van de aannemer na bij de voorlopige oplevering.