Gebouwtype:
zorg- en welzijnsgebouwen

Locatie:
Vlaanderen

Vloeroppervlakte:
200 tot 50.000m²

Jaarlijks Energieverbruik
Gas: 6 MWh – 10.000 MWh
Elektriciteit: 2 MWh – 3.000 MWh

Factor4 ondersteunt het Vlaams Energiebedrijf bij het uitvoeren van energieprestatiediagnoses op maat van elk gebouw in de Vlaamse zorgsector. Die scans zullen resulteren in een actieplan met maatregelen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen.

Op enkele weken tijd werden 50 gebouwen gescand. Het uitvoeren van een potentieelscan bestaat uit volgende onderdelen:

  • Analyse van de beschikbare gegevens: overzicht van de totale energieverbruiken en benchmarking;
  • Uitvoeren van de nodige plaatsbezoeken, incl. nodige tijd met gebouwbeheerder voor inzicht te krijgen in het historische en toekomstige gebruik van het gebouw;
  • Opmaak inventarisatie met foto’s en analyse van de relevante gebouwdelen en technische installaties met het oog op energiebesparende maatregelen;
  • Conditie van de energetisch significante onderdelen: inschatting op basis van leeftijd, zichtbare of gemelde gebreken en defecten. Hiervoor wordt de NEN2767 als basis genomen.
  • Inventarisatie en analyse van energiebesparende maatregelen, incl. toelichten van maatregelen in functie van besparingspotentieel en investeringsnoden (totale actuele kost).
  • Toelichting van de voorgestelde maatregelen aan de gebouwbeheerder op locatie en na diens feedback eenmalig aanpassingen in de potentieelscan doorvoeren.
  • Opmaak van een definitief potentieelscanrapport per gebouw en een globaal plan van aanpak voor het gebouwpark van grote organisaties.

Het potentieelscanrapport bevat

  • een opsomming en een bespreking van de mogelijke energiebesparende maatregelen met inbegrip van het besparingspotentieel. Energiebesparende maatregelen zijn onder andere: isolatie van de gebouwschil (dak, vloer, muur) , verbetering schrijnwerk, aanpassing regelingen, relighting, stookplaatsrenovatie, PV installatie, renovatie koeling, warmtepompen en WKK, sub-metering en energiemonitoring, …
  • een prioriteitenvolgorde. Die houdt rekening met de toestand van het onderdeel, de impact op de andere maatregelen en de praktische uitvoerbaarheid (meest natuurlijke uitvoeringsmoment).
  • een overzicht van de investeringskosten, de besparingen, de geraamde terugverdientijd en de geraamde besparing op primaire energie & CO2-uitstoot. De maatregelen worden beoordeeld volgens terugverdientijd (‘TVT’) en totale actuele kost (‘TAK’).

Services in this project:

Strategisch advies
We begeleiden overheidsdiensten en gebouwmanagers naar beter presterende en duurzame vastgoedportefeuilles. We ontwikkelen strategieën en helpen bij het implementeren ervan door workshops gericht op change management en procesbeheer. Read more
Design and optimisation

We design and develop energy related components: from conceptual design over detailed drawings to procurement documents.
We take on new designs and optimise existing installations.
Read more

Measuring performance

We measure building performance using different tools, from sensors over audits to comfort surveys.
Read more

Wil je meer weten. Laat het ons weten!

Kantoor in België
Lange Winkelhaakstraat 26
B-2060 Antwerpen
T +32 3 225 23 12
Vind hier hoe je ons kan bereiken en waar je kan parkeren.
Je kan je fiets achterlaten in de afgesloten fietsenstalling.

info@factor4.eu

BTW 0884 068 589
IBAN: BE38 7380 3377 0772
BIC: KREDBEBB
RPR: Mechelen

Contacteer ons

12 + 8 =