Type project:
Strategisch vastgoedadvies

Locatie:
Sint Niklaas

Opdrachtgever:
Stad Sint Niklaas

Periode:
2021

Strategische vastgoedplanning in Sint Niklaas

Factor4 stelt een strategisch vastgoedplan op voor de publieke gebouwen en gronden die onder het beheer vallen van de stad Sint-Niklaas.

De Opdrachtgever is één van de 75 lokale overheden die deelnemen aan het SURE2050 project (www.SURE2050.be). Dit project wil samen met de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse overheid het publiek patrimonium toekomstbestendig maken. De ultieme doelstelling van SURE2050 is dat de deelnemende steden en gemeenten een Strategisch Vastgoedplan (SVP) opstellen om hun patrimonium klimaatneutraal te maken tegen 2050.

Het SVP bestaat uit 2 delen:

  • een toelichtingsnota bij de huidige toestand samenvat en de vastgoedstrategie voor de komende 30 jaar omschrijft
  • een uitgebreide gebouwentabel die een gestructureerd overzicht geeft van de portfolio, inclusief de basisdata over de gebouwen en de percelen.

Het ‘hart’ van een SVP is een schematische tijdlijn tussen nu en 2050 die voor elk gebouw weergeeft wat het gekozen strategische scenario is.

De taken van Factor4 omvatten onder andere:

Huisvestingsbehoeftes in kaart brengen via workshops en desk research. We bespreken de behoeften en toekomstverwachtingen per gebouwencluster (sport, jeugd, administratie, cultuur, zorg, …).

Vastgoedinventarisatie: Basisgegevens van de gebouwen verzamelen, Energie- en onderhoudskosten in kaart brengen, bezettingsgraad bepalen, quickscans uitvoeren, gebruikerstevredenheid peilen, …

Randvoorwaarden en doelstellingen in kaart brengen: Financiële randvoorwaarden, opportuniteiten voor lokale HE in kaart brengen, synthese maken van de doelstellingen Energie/CO2.

Vastgoedstrategie vastleggen: Strategische portefeuille-scenario’s uitwerken, gebouwfiches opstellen, visie vormen rond integraal vastgoedbeheer en een aanpak vastleggen voor het evalueren en aanpassen van het SVP.