Gebouwtype
Kantoorgebouwen

Locatie
Brussel

Vloeroppervlakte
22.000m²

Verplichte energieaudit in Brussel

Het hoofdkantoor van Lineas, het vroegere B-logistics valt onder de verplichting van het Brussels gewest om een energieaudit te laten uitvoeren.
Factor4 is erkend als auditeur in het Brussels gewest.

De audit omvat een screening van het gebouw: zowel de bouwdelen en diensten die door alle huurders worden gebruikt (bijv. HVAC installatie) als de bouwdelen die alleen door de organisatie worden gebruikt (bijv. verlichtingsinstallatie).
De screening focust op energie-efficiëntie en de resultaten worden gerapporteerd aan de bevoegde autoriteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De audit wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten in de “Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing”
Die omvat de volgende onderdelen:

  • het totale energieverbruik rapporteren,
  • een energiebalans per energievector (elektriciteit, gas, …) en per sector (kantoren, auto’s, processen, …) opstellen,
  • maatregelen voorstellen om de energie-efficiëntie te verbeteren,
  • de impact van de voorgestelde maatregelen kwantificeren en hun economische haalbaarheid beoordelen,
  • aanbevelingen opstellen in verband met energie en energie-efficiëntie.

Tenslotte wordt het rapport ingediend bij de bevoegde instanties.

Diensten in dit project:

Certificering

Wij zijn erkend om energie-audits uit te voeren, kunnen uw CO2-voetafdruk rapporteren en uw CO2-uitstoot helpen compenseren.
Lees meer

Prestaties meten

We meten de prestaties van uw gebouwen op verschillende manieren: met verbruiksmetingen, inspecties en comfortenquêtes.
Lees meer

Kantoor in België
Lange Winkelhaakstraat 26
B-2060 Antwerpen
T +32 3 225 23 12
Vind hier hoe je ons kan bereiken en waar je kan parkeren.
Je kan je fiets achterlaten in de afgesloten fietsenstalling.

info@factor4.eu

BTW 0884 068 589
IBAN: BE38 7380 3377 0772 
BIC: KREDBEBB
RPR: Mechelen

Contacteer ons