Return on investment

 

 

We willen de prestaties van uw gebouwenportfolio verbeteren. We zorgen voor een hogere bezettingsgraad en meer rendement op uw investering. We helpen u uw businesscase te bouwen op basis van metingen, feiten en ervaring.

We definiëren een strategie

We brengen de prestaties van uw gebouwen in kaart via energie monitoring, Comfortmeter en NEN2767 inventarisatie. Gebaseerd op deze metingen, helpen we u prioriteiten leggen en keuzes te maken voor wat er moet gebeuren.

We voeren efficiënt uit

We helpen u bij de beslissing over welke technieken best toegepast worden en hoe dat zo efficiënt mogelijk gebeurt. We nemen daarbij ook onze verantwoordelijkheid: we zijn bereid de risico’s met u te delen. “Practice what you preach”, toch?

We verifiëren het resultaat

We gaan precies na wat het effect is van de acties die ondernomen werden op vlak van energieverbruik, CO2-footprint, comfort en onderhoud.

Bij Factor4 zijn we er ons van bewust dat het nastreven van duurzaamheid moet kaderen binnen een realistisch economisch en financieel kader. Daarom zijn onze adviezen en projecten meestal onderbouwd via financiële analyses (internal rate of return, net present value). In deze analyses nemen we álle kosten en baten op over de volledige levensloop van een installatie of maatregel (total cost of ownership).

Geert Goorden

Factor4

Relevante diensten

Prestatiecontracten

Een goed prestatiecontract voor gebouwen garandeert een bepaald niveau van energiebesparing, comforttevredenheid en onderhoudskost. We helpen overheden en gebouwbeheerders met het opzetten van EPC en ESCO projecten.
Lees meer

Certificering

Wij zijn erkend om energie-audits uit te voeren, kunnen uw CO2-voetafdruk rapporteren en uw CO2-uitstoot helpen compenseren.
Lees meer

Ontwerp en optimalisatie

Wij ontwerpen en ontwikkelen energiegerelateerde installaties en gebouwdelen: van conceptueel ontwerp tot gedetailleerde tekeningen en bestekken.
Wij maken nieuwe ontwerpen aan en optimaliseren bestaande installaties.
Lees meer

Prestaties meten

We meten de prestaties van uw gebouwen op verschillende manieren: met verbruiksmetingen, inspecties en comfortenquêtes.
Lees meer

Strategisch advies

We begeleiden overheidsdiensten en gebouwmanagers naar beter presterende en duurzame vastgoedportefeuilles. We ontwikkelen strategieën en helpen bij het implementeren ervan door workshops gericht op change management en procesbeheer.

Read more

Our clients

Kantoor in België
Lange Winkelhaakstraat 26
B-2060 Antwerpen
T +32 3 225 23 12
Vind hier hoe je ons kan bereiken en waar je kan parkeren.
Je kan je fiets achterlaten in de afgesloten fietsenstalling.

info@factor4.eu

BTW 0884 068 589
IBAN: BE38 7380 3377 0772
BIC: KREDBEBB
RPR: Mechelen
Algemene voorwaarden

Contacteer ons