Type project:
Geen spijt maatregelen en integraal duurzaam patrimoniumbeheer

Locatie:
Vlaanderen (Genk, Ravels, Volvoorde en Pelt)

Opdrachtgever:
VVSG

Periode:
2022

Strategische vastgoedplanning in Sint Niklaas

VVSG heeft zich in het kader van het ‘Netwerk Klimaat’ voorgenomen om een Capaciteitsfonds op te richten. Dat heeft als doel om een verregaande ontzorging te bieden aan lokale besturen, een mix van grotere en kleinere gemeenten, door het leveren van extra mankracht. De ontzorging omvat het vinden en realiseren van ‘Geen-Spijt’ maatregelen. Dat zijn energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd (TVT < 1 à 2j).

De financiële inspanning die VVSG Netwerk Klimaat hiervoor levert, wordt door het lokale bestuur met de gerealiseerde besparingen terugbetaald, zodat op die manier een rollend fonds ontstaat waarmee andere lokale besturen in de toekomst kunnen ontzorgd worden.

Factor4 is in de eerste fase van dit project aangesteld door VVSG om in 4 pilootgemeenten 20 gebouwen door te lichten en Geen-Spijt maatregelen te vinden en uit te voeren.

Na een eerste analyse van het patrimonium van de 4 gemeenten hebben we de meest geschikte gebouwen geselecteerd. De gebouwen die het meest in aanmerking komen zijn de gebouwen met een aanzienlijk energieverbruik en relatief complexe installaties. De gebouwen zijn erg divers van aard: stadhuis, bibliotheek, expo-ruimte, sportzalen, zwembaden, cultuurcentra, …

Op basis van een eerste rondgang in de gebouwen en een gedetailleerd onderzoek van de energieverbruiken en de regeling van de installaties hebben we een lijst gemaakt van de mogelijke verbetermaatregelen.

Op basis van de terugverdientijd van de maatregelen hebben we met de gemeente een selectie gemaakt van de meteen uit te voeren maatregelen. Typische maatregelen zijn:

 • Aanpassingen van de werking en regeling van de HVAC:
  • Nazicht en aanpassing kloktijden
  • Nazicht en aanpassing verloftijden
  • Nazicht effect nachtverlaging
  • Weersafhankelijkheid aanvoertemperaturen
  • Condensatie optimalisatie via verlaging retourtemperaturen
  • Correcte werking kringen, pompen en mengkleppen
 • Aanpassingen aan de verlichting
  • Relamping (nieuwe lampen in bestaande armaturen) in bepaalde gevallen
  • Sensibilisering
 • Energiezuinige apparatuur
  • Stand-by verliezen vermijden
  • Energieverslinders vervangen (koelkasten, diepvriezers, …)

Omdat de opbrengsten uiteindelijk zullen terugvloeien naar het Capaciteitsfonds is het belangrijk om die zo goed mogelijk te bepalen. Daarvoor maken we gebruik van ‘Simplified M&V’, waarbij we een afweging maken tussen de kosten van eventuele bijkomende metingen en de baten ervan (een meer nauwkeurige en betrouwbare inschatting van de besparing).

Naast de concrete uitvoering van energiebesparende maatregelen hebben we samen met de gemeenten ook de eerste stappen gezet richting integraal duurzaam patrimoniumbeheer. De bedoeling is immers om de budgetten die vrijkomen door de initieel uitgespaarde energiekosten in te zetten voor een beter, efficiënter en uiteindelijk klimaatneutraal patrimonium.