We zijn blij en trots dat we een structurele samenwerking kunnen aankondigen tussen Factor4 en CO2logic (www.CO2logic.com).

CO2logic maakt bedrijven bewust van hun klimaatimpact, laat ze toe hun klimaatimpact op korte termijn te neutraliseren en rapporteert hierover volgens erkende standaarden. Het is de Belgische referentie op vlak van CO2-footprinting en -compensatie, Life Cycle assessment en duurzaamheidsrapportering.

Factor4 biedt ondersteuning aan deze klanten door hen te ontzorgen bij het reduceren van deze emissies. Een resultaatsgarantie geeft de klanten zekerheid om te investeren in reductiemaatregelen en te communiceren over hun doelstellingen.

Het project bij Drukkerij Van der Poorten is een mooi voorbeeld van wat de combinatie van deze twee dienstverleningen kan betekenen voor uw organisatie: gratis CO2-neutraliteit van uw gebouwen.

Dankzij onze samenwerking kunnen we organisaties nu ook helpen bij:

  • CO2-footprinting: weergave van alle CO2-emissies van uw organisatie (afkomstig van de gebouwen, mobiliteit, papier, afval, etc..)
  • CO2-compensatie tot volledige CO2-neutraliteit. Externe partijen zoals AIB Vinçotte en Forum Ethibel zorgen voor een onafhankelijke controle.
  • Life Cycle Assessment: berekening van de milieu-impact van een product
  • Duurzaamheidsrapportering : rapportering van het duurzaamheidsbeleid van organisaties volgens internationaal erkende standaarden (GRESB, CDP, GRI, etc.)

De diensten van CO2logic en Factor4 zijn zeer complementair.

Wij kunnen de CO2-emissies van organisaties op korte termijn neutraliseren en hierover rapporteren volgens de door de klant gewenste, erkende standaarden.

Factor4 biedt ondersteuning bij het op lange termijn reduceren van deze emissies. Hun resultaatsgarantie geeft de klanten zekerheid over de investeringen en besparingen.

Wij helpen hen dan weer te communiceren over hun doelstellingen en realisaties.

Antoine Geerinckx

CO2logic

Drukkerij Van der Poorten

Een voorbeeld van onze samenwerking.

Een mooie video over de werking van CO2 compensatie:

Wilt u met ons aan de slag?