Op de inspiratiedag van het Netwerk Klimaat van VVSG rond As A Service en Energiezuinig Patrimonium in het BAU-huis in Sint-Niklaas presenteerde de schepen voor Gebouwen van Sint-Niklaas Bart De Bruyne de eerste resultaten van het energiebesparingsproject gebaseerd op het Building Performance Contract van Factor4. De stad zal de komende tien jaar een energiebesparing van 39 procent realiseren in negen van haar gebouwen die meest verbruiken. De stad sloot daarvoor een prestatiecontract af met Luminus Solutions. Factor4 trad op als facilitator. Minister Tinne Van der Straeten zag dat het goed was.

Tijdens zijn keynote noemde de schepen de samenwerking tussen de stad en Luminus een huwelijk: “We zijn een langdurige relatie aangegaan met Luminus om hen die negen gebouwen in handen te geven zodat ze er energiebesparende investeringen kunnen doen, en te voorzien in het nodige onderhoud en monitoring”.

De stad liet zich in de voorbereiding van het contract begeleiden door Factor4. Alle mogelijke data van de gebouwen werden geïnventariseerd, tot in de kleinste details. Daarna werd de opdracht in de markt gezet. Luminus Solutions bood het meest aantrekkelijke voorstel op vlak van besparingen en investeringen. Het contract ging van start op 1 januari 2022 en loopt tien jaar.

Luminus Solutions staat in voor de energiebesparende investeringen, het onderhoud en afregelen van de geplaatste installaties, de monitoring en de rapportering. Uniek is dat ook de restwaarde wordt meegenomen in het contract. Op het einde van de contractduur moet de restwaarde van het gebouw minstens gelijk zijn aan de waarde bij het begin van het contract. Dat wil zeggen dat de conditie van het gebouw mag niet verminderen. Hierdoor kan de ESCO investeren in maatregelen met een terugverdientijd langer dan 10 jaar, de looptijd van het contract.

Het innovatieve karakter van dit EPC-project zorgt ervoor dat we een extra stap kunnen zetten. Het is een visie over een langere periode met gespreide budgetten en in verhouding een maximum aan energiebesparing. Dit geeft ons enerzijds meer ruimte om maatregelen te kunnen uitvoeren en anderzijds om veel hogere garanties te kunnen garanderen aan de stad

Ben Segers

Project Development Manager, Luminus Solutions

Alle details over het project kan je vinden op de website van Luminus solutions.

Lees meer via onderstaande links