Iedereen weet: ‘meten is weten’. Maar hoe meet je nu dat mensen het kantoor waarin ze werken fijn vinden?

Factor4 gebruikt daarvoor een innovatieve tool, ontwikkeld in samenwerking met 6 universiteiten: de Comfortmeter. Johan Coolen vertelt hierover meer in een artikel in TVVL Magazine.

Om gebouwbeheerders, verhuurders én CEO’s van bedrijven munitie mee te geven dat het gezond en comfortabel maken van gebouwen loont, gebruikt Factor4 een wetenschappelijk onderbouwde tool: comfortmeter. In een enquête stellen we 59 vragen over zeven comfortaspecten: temperatuur, lucht, licht, akoestiek, individuele controle, layout van kantoor en onderhoud & netheid. Ook de persoon in kwestie is van belang, want vrouwen en mannen scoren deze aspecten behoorlijk verschillend.”

Met deze resultaten hebben facilitymanagers cruciale informatie in handen over hun gebouw en  gebruikers, die vaak ook terug te leiden zijn naar gebouwinstallaties.

Lees meer in het artikel via deze link.

Meer informatie over Comfortmeter op www.comfortmeter.eu