De stad Sint-Niklaas tekende een Building Performance Contract (BPC) – een innovatief energieprestatiecontract – met het bedrijf Luminus Solutions, om zo gegarandeerd 39% te besparen op de energiekosten van haar grootste gebouwen.

Hogere energiebesparing

Factor4 begeleidde het project en is ook bedenker van de Building Performance Contracting aanpak. In een BPC-project zal de energiebesparing typisch de helft hoger liggen dan in een conventioneel energieprestatiecontract (‘EPC’ of ‘OEPC’), waar gemiddeld slechts 25% energiebesparing wordt gerealiseerd. Bij een Building Performance Contract wordt niet enkel gekeken naar de rentabiliteit van energiebesparende investeringen binnen de looptijd van het contract, maar wordt ook – en dat is nieuw –de restwaarde van de onder handen genomen installaties op het einde van het contract in rekening gebracht. Dankzij het in rekening nemen van deze restwaarde zal een ESCO ook interessante lange termijn structurele investeringen overwegen –zoals isolatie of diepgaande HVAC-renovaties – die doorgaans een terugverdientijd hebben die langer is dan de contractduur. Het gevolg is dus een hogere gegarandeerde energiebesparing, meer positieve klimaatimpact én een bijkomend positief effect voor de stedelijke begroting.

Om alle Sint Niklazenaars mee te krijgen in ons verhaal moeten we als stad zelf het goede voorbeeld geven. Daarom gingen we samen met facilitator Factor4 op zoek naar een geschikte partner om onze stadsgebouwen energiezuiniger te maken. We zijn dan ook blij dat we samen met Luminus Solutions de komende 10 jaar onze stad kunnen klaarmaken voor een klimaatneutrale toekomst.

Bart De Bruyne

Schepen, Sint Niklaas

Ook beter onderhoud en hogere circulariteit

Door de gegarandeerde restwaarde is ook de kwaliteit van het onderhoud van de installaties aanzienlijk beter. Zo garandeert Luminus Solutions in het project van Sint-Niklaas bijvoorbeeld dat 64% van de installaties op het einde van het contract een conditiescore van ‘zéér goed’ of ‘goed’ zullen hebben (genormeerde begrippen, NEN 2767). Bij een conventioneel EPC is dat 0%. Het betere onderhoud verhoogt niet alleen de bedrijfszekerheid en het comfort van de gebouwen, het verlengt ook de levensduur van de installaties en draagt door de verminderde hoeveelheid afval bij aan een circulaire economie.

Comforttevredenheid als prestatie

Ook de impact van de uitgevoerde maatregelen op de comforttevredenheid van de gebruikers zal tijdens het project gemeten worden. Hiervoor wordt een Comfortmeter gebruikt, een online tool ontwikkeld door Factor4 i.s.m. met onder meer de KULeuven. In functie van de gemeten tevredenheidscore zal Luminus Solutions een bonus ontvangen dan wel een malus betalen. Ook deze bijkomende prestatiedoelstelling is uniek in een EPC-project.

Verdere informatie:

Factor4, Johan Coolen, johan.coolen@factor4.eu, +32 494 72 97 95