De stad zoekt een ESCO (‘Energy service company’) die het gebouwbeheer van negen stadsgebouwen, voor een periode van 10 jaar, kan uitvoeren. Naast het onderhoud moet het bedrijf ook een gegarandeerde energiebesparing realiseren. In de voorbereiding hiervan rolt de stad ook een energiemanagementsysteem uit om het energieverbruik in de stadsgebouwen beter op te volgen en bij te sturen. Hiermee maakt de stad werk van de klimaatdoelstellingen en een duurzaam beheer van zijn stadsgebouwen.

In 2018 gaf de stad zijn medewerking aan het CiRe project van Vlaanderen Circulair (OVAM). Het project beoogt de ontwikkeling van circulaire renovatie via een energieprestatiecontract (EPC). EPC’s zijn langdurige gebouwbeheerscontracten waarin een energiebesparing of energieprestatie wordt verankerd. Sindsdien begeleidt Factor4 als EPC-facilitator, i.s.m. GD&A Advocaten en Bureau Notermans, de stad bij de opmaak van een opdracht voor het gebouwbeheer van negen stadsgebouwen. De twee stedelijke basisscholen, twee gemeentelijke sporthallen, de academies en de schouwburg, het SteM en het welzijns- en politiehuis zitten in de scope.
In de gemeenteraad van 24 april 2020 werd de selectieleidraad goedgekeurd voor de aanstelling van een energiebedrijf, een zogenaamde ESCO of Energy Service Company, die een EPC-contract zal afsluiten met de stad. Door de opdracht te lanceren wil de stad meewerken aan een vlot economisch herstel na de corona-crisis. Want net nu moet de overheid investeren in de bedrijven. De komende maanden wordt door de stad hard gewerkt om de opdracht verder te verfijnen. De start van het contract is voorzien begin 2021. Tot en met 2025 wordt voor het project een budget van 10,6 miljoen EUR voorzien.

INNOVATIE

Het project is innovatief voor Vlaanderen en zelfs Europa. Er wordt eenzelfde partij aangesteld voor zowel het onderhoud en de energiebesparing van het gebouw. Indien de energiebesparing niet gerealiseerd is op het einde van een jaar, moet de ESCO een boete betalen. Uiteraard moeten de comforteisen in het gebouw gegarandeerd blijven. En op het einde van de contractduur moet de ESCO een minimale restwaarde van de gebouwen garanderen. Hierdoor kan de ESCO investeringen doen met een terugverdientijd langer dan 10 jaar, de looptijd van het contract, en is de ESCO bovendien gemotiveerd om de gebouwen zeer goed te onderhouden. Door deze innovatieve aanpak ontwikkeld door Factor4 wordt een maximaal resultaatgerichte en kostenefficiënte realisatie van het EPC-project gerealiseerd.

Bekijk zeker ook enkele andere EPC-projecten van Factor4 via deze link.