Gebouwtype
Kantoorgebouwen, productiehallen en opslagplaatsen

Locatie
Tielt

Vloeroppervlakte
32.000m²

Jaarlijks Energieverbruik
Aardgas: 8.812.000 kWh
Elektriciteit: 3.248.000 kWh

Verwachte jaarlijkse besparing
Aardgas: 24%
Elektriciteit: 5%

Efficiënte, gegarandeerde energiebesparing in een productieomgeving

SEYNTEX maakt en verwerkt hoogwaardige textielproducten met eigen up-to-date machinepark. De hoofdzetel is gevestigd in Tielt en bestaat uit verschillende productiehallen, logistieke gebouwen en kantoren.
Factor4 deed een volledige doorlichting van de site op vlak van energie en nam zowel de gebouwen als de productielijnen onder de loep. De uitvoering van de maatregelen gebeurt onder de vorm van een energieprestatiecontract, met garantie op het bereikte resultaat.
De maatregelen omvatten:

  • Vraaggestuurde en weersafhankelijke regeling voor de verwarming van de logistieke gebouwen
  • Extra isolatie rond de leidingen en appendages in de stookplaatsen
  • Optimalisatie van de verdeling en de productie van de warmte voor het productieproces
  • Een betere sturing van de ventilatiedebieten

De maatregelen in de productiehallen hebben geen enkele impact op de kwaliteit of de continuïteit van het productieproces. Het team van Factor4 overloopt alle maatregelen uitvoering met de specialisten op de werkvloer bij de klant alvorens de uitvoering start.
Een energie-monitoringsysteem zorgt ervoor dat de experts van Factor4 én de klant zelf de energieverbruiken kunnen blijven opvolgen en tijdig actie kan ondernemen indien nodig.

Onze diensten in dit project:

Performance contracting

A good “building performance contract” guarantees a certain level of energy cost reduction, comfort satisfaction and maintenance. We help public authorities and building managers set up EPC and ESCO projects.
Read more

Design and optimisation

We design and develop energy related components: from conceptual design over detailed drawings to procurement documents.
We take on new designs and optimise existing installations.
Read more

Measuring performance

We measure building performance using different tools, from sensors over audits to comfort surveys.
Read more

Kantoor in België
Lange Winkelhaakstraat 26
B-2060 Antwerpen
T +32 3 225 23 12
Vind hier hoe je ons kan bereiken en waar je kan parkeren.
Je kan je fiets achterlaten in de afgesloten fietsenstalling.

info@factor4.eu

BTW 0884 068 589
IBAN: BE38 7380 3377 0772
BIC: KREDBEBB
RPR: Mechelen
Algemene voorwaarden

Contacteer ons