Type gebouw: Appartementsgebouwen

Locatie: Vlaanderen

Opdrachtgever: Vlaanderen Circulair

Periode: 2020-2021

Partners:

 

 

Met de steun van

Comfort in appartementen aanbieden als een dienst

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceerden een projectoproep om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. De ronde 2019 is de derde uitgave, met een projectfonds van 4,9 miljoen euro. In totaal zijn 53 projecten gestart. Eén ervan is ons project “Powerfactory”, dat we samen met VMSW, Viessmann, Bondec en CO2Logic indienden.

We gaan energiebesparingsprojecten realiseren in appartementsgebouwen van sociale huisvestingsmaatschappijen, op basis van een dienstenovereenkomst: we verkopen geen nieuwe verwarmingsinstallatie, we verkopen warmte en comfort. We houden hierbij rekening met de kwaliteitscriteria voor energiediensten die we mee ontwikkelden in het QualitEE project.

Het project omvat de ontwikkeling van een businessplan rond het aanbieden van warmte en comfort als een dienst, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het uitwerken van een concreet aanbod en een pilootproject in twee gebouwen. We houden

We nemen partijen in de volledige keten mee en stellen samen met fabrikanten, installateurs, beheerders én klanten een interessant aanbod samen dat voordelen biedt voor iedereen. We hebben een integraal energieproject voor ogen dat het gebouw energiezuinig en klaar voor de toekomst maakt dankzij perfect onderhoud, “Smart readiness”, automatisatie en monitoring.

In eerste instantie werken we met de geselecteerde partners aan concrete projecten bij sociale huisvestingsmaatschappijen. De uiteindelijke bedoeling is om het model breder aan te wenden, onder andere bij private appartementsgebouwen (meestal VME’s) en bij tertiaire gebouwen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra en hotels.

Het project is gestart op 19 december 2019 en zal 2 jaar duren.

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.

https://vlaanderen-circulair.be/nl