Gebouwtype
Kantoren en werkplaats

Locatie
Kallo, B

Vloeroppervlakte
4.832m²

Jaarlijks energieverbruik
Olie: 256.361 kWh
Gas: 163.888 kWh
Elektriciteit: 734.000 kWh

Verwachte besparing
Brandstof: 30%
Elektriciteit: 23%

 

Verplichte energieaudit met extra garanties

De vestiging van Herbosch Kiere in Kallo is onderworpen aan de verplichting van het Vlaams gewest om een energieaudit te laten uitvoeren.
Vlarem art. 93 en de daarbij horende voorschriften van het Vlaams Energieagentschap (VEA) bepalen de modaliteiten van de energieaudit.
Factor4 stelt ook steeds een besparingsplan mét resultaatsgarantie voor op basis van de bevindingen van de audit. Op die manier kan de klant ervoor kiezen de maatregelen in de audit ook werkelijk te laten uitvoeren, te genieten van de gegarandeerde besparingen en zo de kosten van de verplichte audit terug te verdienen.

De eerste fase wordt afgesloten met het auditrapport en de indiening ervan via de web-applicatie van het VEA.
Acties in de eerste fase:

  • Het opstellen pre-audit vragenlijst en een beschrijving van het audit proces.
  • Bespreking van de vragenlijst en planning audit bezoek en betrokken team (wie, wat, wanneer)
  • Rondgang en inspectie van de gebouwen, transportvloot en installaties
  • Opstellen van het audit verslag
  • Bespreking van de draft versie van het audit verslag
  • Opstellen van de finale versie van het auditverslag incl. aparte informatie die gerapporteerd moet worden aan het Vlaams Energieagentschap
  • Indienen van het auditverslag bij het Vlaams Energieagentschap

Factor4 hielp Herbosch-Kiere ook bij het voldoen aan de verplichting voor de energetische keuring van airco’s en de verwarmingsaudit. Deze audits werden samen met de globale energieaudit uitgevoerd.
De Verplichte verwarmingsaudit voor cv-ketels > 100 kW werkt aan de hand van de software H100, door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld.
Lees meer

De energetische keuring van de airco’s gebeurt door een erkende airco-energiedeskundige aan de hand van een webtoepassing van de overheid.

 

Services in this project:

Certificering

Wij zijn erkend om energie-audits uit te voeren, kunnen uw CO2-voetafdruk rapporteren en uw CO2-uitstoot helpen compenseren.
Lees meer

Prestatiecontracten

Een goed prestatiecontract voor gebouwen garandeert een bepaald niveau van energiebesparing, comforttevredenheid en onderhoudskost. We helpen overheden en gebouwbeheerders met het opzetten van EPC en ESCO projecten.
Lees meer

Ontwerp en optimalisatie

Wij ontwerpen en ontwikkelen energiegerelateerde installaties en gebouwdelen: van conceptueel ontwerp tot gedetailleerde tekeningen en bestekken.
Wij maken nieuwe ontwerpen aan en optimaliseren bestaande installaties.
Lees meer

Prestaties meten

We meten de prestaties van uw gebouwen op verschillende manieren: met verbruiksmetingen, inspecties en comfortenquêtes.
Lees meer

Kantoor in België
Lange Winkelhaakstraat 26
B-2060 Antwerpen
T +32 3 225 23 12
Vind hier hoe je ons kan bereiken en waar je kan parkeren.
Je kan je fiets achterlaten in de afgesloten fietsenstalling.

info@factor4.eu

BTW 0884 068 589
IBAN: BE38 7380 3377 0772
BIC: KREDBEBB
RPR: Mechelen
Algemene voorwaarden

Contacteer ons