Gebouwtype
Brandweerkazernes

Locatie
Kempen

(O)EPC facilitatie bij de brandweer

Factor4 faciliteert in opdracht van het Vlaams Energiebedrijf de opstart van een Onderhouds- en energieprestatiecontract in 5 gebouwen van de Brandweerzone Kempen.

De taken van Factor4 bestaan uit 4 stappen:

Scopebepaling: in een aantal workshops met de opdrachtgever bepalen we welke gebouwen en onderdelen van de installaties in het OEPC zullen opgenomen worden. We brengen in kaart welke de comfortvereisten en KPI’s voor het onderhoud zijn en gaan na wat het ambitieniveau van de opdrachtgever is. Tenslotte leggen we vast hoe de financiering van het project zal gebeuren.

Detailstudie: we inventariseren de gebouwen, stellen een gedetailleerde baseline op voor het energieverbruik (conform IPMVP) en verzamelen alle relevante informatie in het technisch dossier, dat een bijlage zal vormen aan de aanbestedingsdocumenten.

Aanbesteding: we bepalen samen met de opdrachtgever in eerste instantie de aanbestedingsstrategie, met name de selectie- en gunningscriteria en de te volgen aanbestedingsprocedure.  Op basis daarvan passen we de templates van het VEB aan. De aanbesteding zelf wordt door het VEB openbaar gepubliceerd en Factor4 staat de opdrachtgever bij bij het antwoorden op de vragen van de kandidaten, evalueren van de offertes, het onderhandelen met de kandidaten en het selecteren van de ESCO die de opdracht zal uitvoeren.

Projectopvolging: eens het OEPC van start gegaan is, begeleidt Factor4 de opdrachtgever bij het opvolgen van de werken en het evalueren van de eerste afrekeningen met betrekking tot de energiebesparingsgarantie.

 

Momenteel is de scopebepaling afgerond en na goedkeuring door de opdrachtgever zal de detailstudie aangevat worden.

Meer informatie over het (O)EPC van VEB: https://www.veb.be/energieprestatiecontract