Het consortium Buildings2030 promoot het concept Buildings4People waarin 2 actuele thema’s samenkomen: gezonde gebouwen én klimaatverandering.

Comfortmeter van Factor4 wordt in hun eerste White Paper vermeld als ‘Key Influencer’.

De gebouwen waarin we leven en werken hebben impact op onze omgeving, maar ook op onze gezondheid. Mensen brengen gemiddeld 90% van hun tijd in gebouwen. Studies tonen aan dat in meer dan 40% van de tijd die binnen wordt doorgebracht, er klachten zijn over gezondheid en comfort.
Gebouwen spelen daarnaast ook een cruciale rol in het voorkomen van klimaatverandering. In Europa zijn gebouwen namelijk verantwoordelijk voor 40% van alle energieverbruik, en van 36% van alle CO2-emissies.
De klimaat- en de gezondheidsagenda gaan dus hand in hand: enerzijds moet er geïnvesteerd worden in gebouwen die (energetisch) beter presteren, maar tegelijk ook in gebouwen die de levenskwaliteit van de gebouwgebruikers verhoogt.
Het verbeteren van het welzijn en het comfort van gebouwgebruikers heeft belangrijke economische en sociale voordelen op het vlak van gezondheid, ziekteverzuim en productiviteit. In het kader van Buildings2030 wordt deze aanpak Building4People genoemd.
Dit alles wordt in detail uitgelegd in een White Paper die recentelijk het daglicht zag. Factor4 heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de White Paper, en wordt met Comfortmeter – een webbased comfort survey tool – vernoemd als één van de Key Influencers in deze materie.

Interesse in Comfortmeter?