Eén van de belangrijke voordelen voor overheden van energierenovatie via EnergiePrestatieContracten (EPC) was vroeger dat de investering ‘off-balance sheet’ kon gefinancierd worden. Dat betekent dat de investering op de financiële balans van de ESCO kwam en hierdoor de schuld van de overheid niet verhoogde. Dit was logisch want de ESCO neemt inderdaad het volledige investeringsrisico door de energiebesparingsgarantie die ze geeft.

Door de schuldencrisis nam Europa via Eurostat een hele reeks maatregelen waardoor investeringen in energierenovatie in alle gevallen, dus ook bij energieprestatiecontracten, vanaf 2014 volledig geboekt moesten worden als bij de schuld van de overheid. Deze beperking was niet alleen onlogisch (omdat het investeringsrisico bij een EPC-contract bij de ESCO ligt) maar gaat bovendien volledig in tegen de energiebesparingsdoelstellingen van Europa. Factor4 nam, in samenwerking met andere EPC-experts in binnen- en buitenland, een aantal initiatieven om deze onlogische beslissing van Europa terug te draaien.

Met succes: uit goede bron hebben we vandaag vernomen dat er in september 2017 een nieuwe Eurostat richtlijn zal verschijnen waardoor ‘off balance sheet’ financing van energierenovatie, dus zonder verhoging van de overheidsschuld, via EPC terug mogelijk wordt.

Update 19/09/2017: de nieuwe richtlijn is verschenen: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3269_en.htm

Meer informatie over (energie)prestatiecontracten kan je hier vinden.

Als je wil nagaan of EPC een geschikt model is voor jouw gebouwen, kan je de EPC-check doen.

Dit is een erg belangrijke stap in de goede richting om de markt van EPC projecten bij overheden helemaal open te breken. Voor veel overheden was de on-balance financiering immers een belangrijke barrière om niet met een energieprestatiecontract te starten.

Dank zij de nieuwe richtlijn wordt energierenovatie van gebouwen via een energieprestatiecontract nog interessanter voor publieke overheden.

Johan Coolen

Factor4