Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Daarvoor hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig.

Vlaanderen Circulair, The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu organiseren een Green Deal Circulair Aankopen in Vlaanderen. Met de Green Deal willen ze binnen de twee jaar meer dan 100 circulaire aankoopprojecten helpen realiseren en kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden.
Factor4 heeft zich in deze Green Deal geëngageerd om organisaties te helpen bij het circulair aankopen. We zullen actief meewerken aan minstens twee projecten rond circulaire economie. Welke projecten dat concreet zullen zijn ligt nog niet vast.

De officiële kick-off vond plaats op 8 juni 2017, inclusief plechtige ondertekening van de engagementen.

Meer informatie op http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/green-deal-circulair-aankopen

Factor4 promoot graag nieuwe vormen van aankoop. Ik denk bijvoorbeeld aan ons aanbod voor appartementsgebouwen, waar we warm water verkopen in de plaats van verwarmingsketels. Dat soort projecten past perfect binnen deze Green Deal.

Sven Wuyts

Factor4

Wilt u met ons aan de slag?