Factor4 biedt integrale begeleiding voor Building Performance Contracting® (BPC) aan. BPC is een innovatieve, prestatiegebaseerde manier om de verduurzaming van gebouwen te contracteren.

Building Performance Contracting is een verbeterde versie van klassiek Energie Prestatie Contracteren (EPC). BPC omvat niet alleen garanties op vlak van energiebesparing, maar ook op vlak van waterbesparing, kwalitatief onderhoud, comfortverbetering, restwaarde en circulaire materialen.

De contracten en aanbestedingsdocumenten voldoen aan de hoogste internationale kwaliteitstandaarden, onder andere de 9 nieuwe Europese kwaliteitscriteria van energieprestatiecontracten ontwikkeld via het QualitEE-project.

Deze manier van werken stimuleert duurzame materiaalkeuzes door toepassing van KPI’s zoals de restwaarde van de installaties en de gebouwschil die de opdrachtnemer moet garanderen op het einde van het contract. Zo kunnen energieprestatiecontracten met relatief beperkte looptijd toch maatregelen met lange terugverdientijden omvatten.

Meer informatie in dit artikel op CirculaireBouwEconomie.nl