Factor4 zal samen met Metiz, Goodplanet en ZuidtrAnt energiebesparingsprojecten opzetten in scholen voor het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse regering.

We willen aantonen dat we met de winst die we boeken met quick-wins in een school voldoende middelen kunnen vrijmaken om het bestuur professioneel te begeleiden bij het uitvoeren van een groot renovatieproject.

De opbrengst van de quick-wins zal dienen om

  • het schoolbestuur volledig te ontlasten van het opstarten en opvolgen van een diepgaander energierenovatieproject
  • bij te dragen aan het terugbetalen van de financiering voor die diepgaande energierenovatie. De financiering zal gebeuren door een lokale energiecoöperatie.

Daarnaast zullen we de leerlingen sensibiliseren en ouders (financieel en emotioneel) betrekken bij het project. Dit gebeurt door workshops te organiseren voor de leerlingen, de ouders en de coöperanten. Leerlingen worden ook betrokken bij de opzet en gebruik van een energiemonitoringsysteem.

Door middel van pilootprojecten zullen we aantonen dat deze aanpak kan werken en op grote schaal kan uitgerold worden.

We doen beroep op de expertise van Metiz op vlak van het monitoren van energieverbruiken en comfort in scholen en het optimaliseren van HVAC installaties.

ZuidTrAnt is een initiatief van burgers die zich samen inzetten voor duurzame energie. Als energiecoöperatie voeren ze met bewoners, lokale besturen en bedrijven energieprojecten uit.

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en educatieve tools rond alle duurzaamheidsthema’s, waaronder energie.

Kristof Descheemaeker

Factor4

Wilt u met ons aan de slag?