Factor4 & COVID-19

 

Gebouwen en gezondheid van werknemers in tijden van COVID-19: wat te doen vóór de herfst?

COVID-19 heeft onze manier van leven en werken grondig veranderd. Nu we geleidelijk aan weer uit de lockdown komen, moeten we vele beslissingen nemen over wat en hoe onze gezondheid te beschermen. Specifiek voor personeelsverantwoordelijken en gebouwenbeheerders stelt zich de vraag hoe we gezond kunnen werken in onze kantoorgebouwen.

Er heerst daarover nogal wat onzekerheid, zeker sinds de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) recent aangegeven heeft dat transmissie van COVID-19 ook via aerosolen (zeer kleine deeltjes in de lucht) kan plaatsvinden, die urenlang in de lucht kunnen blijven hangen.

Het is nu aan ons om er voor te zorgen dat onze gebouwen nog vóór de winter goed zijn ingericht om mensen toe te laten veilig te werken. De bekende maatregelen zoals éénrichtingsverkeer in de gangen en trappenhuizen, installeren van plexiglas schermen, openen van ramen en deuren en wassen/ontsmetten van handen en dragen van maskers enz… zijn welbekend.

Nochtans volstaat dit niet wanneer we met de komst van de herfst weer verwarming nodig hebben: in afgesloten gebouwen kunnen aerosolen leiden tot besmettingen en dus moeten de gebouwen daarvoor aangepast worden.