Verplichte energieaudit

Art. 8 van de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn verplicht lidstaten om ervoor te zorgen dat grote ondernemingen om de vier jaar een energieaudit uitvoeren en dit voor de eerste keer ten laatste op 5 december 2015.

Verschillende lidstaten waren niet op tijd klaar met de juridische en/of praktische implementatie van de regelgeving waardoor in een aantal landen een andere datum geldt.
De Europese lidstaten en regio’s hebben Art. 8 ook op een verschillende wijze in hun wetgeving omgezet.

De definitie van ‘grote onderneming’ is ook verschillend.

Voor wie?

Volgens de Europese richtlijn zijn enkel ondernemingen die niet als KMO beschouwd worden verplicht om de audit uit te voeren. Grote bedrijven zijn ondernemingen die

meer dan 250 werknemers hebben
OF
een omzet hebben die groter is dan 50 miljoen euro én een jaarlijks balanstotaal van ten minste 43 miljoen euro.

Vlaanderen

In Vlaanderen is de verplichting van toepassing op grote ‘vestigingen’ gelegen in het Vlaams gewest.

Ondernemingen in Vlaanderen met grote vestigingen kunnen nog tot eind 2016 hun audit indienen bij het Vlaams Energieagentschap.

Brussel

In het Brussels grootstedelijk gewest is de verplichting van toepassing op grote ‘vestigingen’ gelegen in het gewest.

Ondernemingen met grote vestigingen moeten eind 2016 een contract getekend hebben met een gecertificeerde energieauditeur en moet de audit voor 31 december 2017 ingediend worden bij de overheid.

Nederland

In Nederland wordt voor de definitie van grote onderneming gekeken naar de relatie van een onderneming met andere ondernemingen gevestigd in Nederland die behoren tot dezelfde groep.

Art. 8 werd via een tijdelijke regeling omgezet in 2015 maar volgde de praktische uitwerking pas eind 2015. Alhoewel de datum van 5 december 2015 in principe geldt hebben grote ondernemingen in de praktijk nog tot eind 2016 de tijd om de audit uit te voeren en in te dienen bij de gemeente of omgevingsdienst.

Wallonië

Wallonië hanteert de definitie van niet-KMO zoals bepaald door de Europese Commissie.

Hier moeten grote ondernemingen de overheid ten laatste op 5 december 2016 op de hoogte brengen. De audit moet uitgevoerd zijn vóór 5 december 2017.

Internationaal bedrijf?

Factor4 is coordinator en actief lid van het Energy Efficiency Network Europe.

Onze partners in de verschillende EU landen kennen de lokale wetgeving en beschikken over de nodige registratie en/of erkenning voor de verschillende lidstaten. We voorzien naast het rapport per vestiging ook steeds een geconsolideerd rapport voor de ganse groep.

Dienstverlening van Factor4

Factor4 kan bedrijven op verschillende manieren bijstaan om aan deze verplichting te voldoen.
Onze expertise omvat

  • Algemene en gespecialiseerde energie-audits,
  • Individuele begeleiding en projectbeheer,
  • Implementatie van energiemanagementsystemen (ISO50001),
  • Begeleiding in het kader van energiebeleidsovereenkomsten,
  • Europees netwerk van gespecialiseerde experten en in hun land geregistreerde en/of gecertificeerde energie-auditors,
  • Harmonisatie en integratie van nationale audits in een internationale Enterprise Energy Management System,
  • Kwaliteitscontrole van auditrapporten.

Afhankelijk van hoeveel ondersteuning u nodig heeft, kunnen we u louter de tools aanreiken of u ondersteunen bij het opstellen van het rapport of u helemaal ontzorgen en al het nodige doen.

Wat?

Een energie-audit is een systematische procedure met als doel

  • toereikende informatie te verzamelen over het huidige energieverbruiksprofiel van onder meer gebouwen, industriële processen en logistieke activiteiten,
  • mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te kwantificeren
  • hierover verslag uit te brengen.

Deze audit moet voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria die door de EU en de lidstaten zijn opgelegd.

Audit zelf uitvoeren?

Bedrijven kunnen ervoor kiezen de audit zelf uit te voeren in Nederland en Vlaanderen.
Dit kan echter niet in het Brussels grootstedelijk gewest en in Wallonië waar u beroep moet doen op in de regio gecertificeerde auditeurs.

Indien U kiest om de audit zelf uit te voeren kunt bij Factor4 terecht voor een starterspakket.
Wij bezorgen u de nodige tools en templates en voorzien een basis begeleiding. U dient zelf het rapport in.

Audit laten uitvoeren?

Factor4 heeft alle expertise in huis om de energieaudit uit te voeren in Nederland en België. U bezorgt ons de beschikbare informatie en wij gaan daarmee aan de slag. Als er nog extra info nodig is, kunnen we die voor u verzamelen. Daarna dienen wij het rapport voor u in bij de overheid.

Voor het Brussels grootstedelijk gewest zijn onze auditeurs gecertificeerd. In Wallonië werken wij samen met een betrouwbare regionaal gecertificeerde partner.

Contacteer ons en we bekijken samen met u het meest geschikte aanbod.

+32 3 250 23 12  of via onderstaand formulier

Contacteer ons

7 + 11 =